logo pkn

PROTESTANTSE GEMEENTE GROLLOO/SCHOONLOO


Wie zijn wij?

PROTESTANTSE GEMEENTE GROLLOO/SCHOONLOO

Dorpskerk:
een betrokken en
open geloofsgemeenschap

U vind informatie over:

 • De kern van deze geloofsgemeenschap
 • De kerkdiensten
 • Meeleven met elkaar
 • Voor de jeugd
 • Bijzondere activiteiten

 

DE KERN VAN DEZE GELOOFSGEMEENSCHAP

Wij vinden het belangrijk om met elkaar een ruimte te scheppen waar mensen hun geloof met elkaar kunnen vieren en vormen. Wij willen elkaar stimuleren om over het eigen geloof te spreken en om dat geloof uit te stralen in ons leven van alledag.

Uitgangspunt hierbij is dat iedereen zelf tot zijn of haar eigen geloofskeuze mag komen. Vandaar dat we proberen om op een open wijze de diverse kanten van het geloof te belichten in respect voor de diversiteit. Wij ervaren dat het durven delen van de verschillende keuzes verrijkend werkt naar de eigen geloofsbeleving.
In ons zoeken naar inspirerende religieuze teksten laten we ons vooral leiden door de woorden in de bijbel, maar er is zeker ook ruimte voor woorden van deze tijd en uit andere godsdiensten.

Onze kerk is sinds 1 mei 2004 een Protestantse Gemeente, waar Hervormden, Gereformeerden en Luthersen bij horen. Echter wij willen vooral een dorpskerk zijn.
Bij dat dorpskerk zijn hoort voor ons dat we open en tolerant betrokken zijn bij het wel en wee in onze dorpen en dat wij een kerk zijn waarin een ieder, met welke geloofsachtergrond dan ook, zich thuis kan voelen en zich gerespecteerd voelt.
Gelukkig functioneren in onze kerk mensen met een diverse kerkelijke achtergrond. Wij stellen dat zeer op prijs en scheppen daar ook bewust ruimte voor.

KERKDIENSTEN

In onze kerkdiensten willen we samen ons geloof vieren en de onderlinge verbondenheid met elkaar versterken. Er is oog voor de traditie en voor de actualiteit. We zoeken naar woorden die nu van betekenis kunnen zijn voor ons leven in deze samenleving.

De diensten vinden één keer in de veertien dagen plaats en de aanvang is om 10:00 uur.

In de vormgeving van de diensten proberen we aandacht te geven aan de verscheidenheid van de leden. Zo is er een aantal keren een zangdienst, waarin we met volle borst de bekende geloofsliederen kunnen zingen. Er is één keer per jaar een avondmaalsviering en er is drie keer per jaar een agapè-viering. Er is aandacht voor vernieuwing en variatie in de opzet van de kerkdiensten. Natuurlijk is er ook aandacht voor de kinderen. Hierover kunt u lezen bij het gedeelte voor de jeugd. Andere bijzondere momenten zijn de Kerstnachtdienst en de Oude jaarsdienst. In deze laatste dienst wordt stil gestaan bij de mensen, die in het afgelopen jaar zijn overleden.

Andere bijzondere diensten zijn:

 • Bloemenzondag.
  In deze dienst staat het liturgisch centrum vol met bloemen. Deze bloemen worden vervolgens gebracht naar de zieken en ouderen.
 • Paascyclus.
  Wij vieren intens de momenten rond Pasen, door in sobere diensten rond de tafel in het liturgische centrum, samen stil te staan bij de gebeurtenissen die horen bij Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paasmorgen. In deze vieringen staan de teksten, de symboliek en de muziek centraal.

 

MEELEVEN MET ELKAAR

Het meeleven met elkaar krijgt vooral gestalte in de vele persoonlijke contacten tussen de mensen onderling. Daarnaast hechten we zeer aan de bloemen in de kerk, die vervolgens bezorgd worden bij iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

Natuurlijk is onze voorganger ook beschikbaar voor bezoekwerk. Op uw verzoek is hij graag bereid langs te komen. Hij kan ook zelf het initiatief nemen. Daarnaast kennen we een bezoekgroep, die vooral aandacht geeft aan de mensen boven de tachtig jaar.

 

VOOR DE JEUGD

 • Palmpasenoptocht en Kinderkerstfeest
 • Extra aandacht voor alle kinderen in de dorpen, die mee willen doen, is er met de palmpasenoptocht en met het kinderkerstfeest op eerste kerstdag.

 

BIJZONDERE ACTIVITEITEN

 • 'De Kerkklok'
  'De Kerkklok' is ons blad, dat 10 keer per jaar verschijnt. Een ieder die dat wil kan dit blad ontvangen tegen een kleine bijdrage.
 • Rommelmarkt.
  Op de zaterdag na hemelvaart wordt onze rommelmarkt gehouden. Naast de financiële opbrengst, speelt ook het samen iets gezelligs doen en beleven een belangrijke rol.
 • Godsdienstig vormingsonderwijs.
  Onze voorganger verzorgt de lessen godsdienstig vormingsonderwijs op de basisschool in Grolloo voor de groepen 7 en 8.

 

TOT SLOT

Wij hopen u zo een goed beeld te hebben gegeven van het kerk-zijn in Grolloo. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Gerhard ter Beek (voorganger).

Gerhard ter Beek
Brinkakkers 3, 9443 PD Schoonloo
Telefoon: 0629318923
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.