logo pkn

PROTESTANTSE GEMEENTE GROLLOO/SCHOONLOO


Informatie over het kerkgebouw in Grolloo

Deze kerk is er voor iedereen in de dorpen Grolloo, Schoonloo, Papenvoort en Vredenheim. Zij wil een plek bieden waar mensen, als zij hier behoefte aan hebben, zich thuis kunnen voelen en zich welkom weten.

Hieronder vindt u informatie over:

  • Het ontstaan.
  • Het gebouw.
  • Kerk, pastorie en klok.
  • Verwarming, orgel, vergaderlokaal.
  • Restauratie.
  • Functie.

Klik op een foto voor een vergroting. Start de presentatie of blader door de foto's.

{gallery}Protestantse kerk/2005 Gebouw{/gallery}

 

Het ontstaan

De kerk is nog niet zo oud. Voor 1853 moesten de inwoners van Grolloo en bovengenoemde dorpen naar de Hervormde Kerk van Rolde voor de zondagse eredienst. De zandwegen waren of mul of modderig en de afstand van 2 x 6 tot 2 x 9 kilometer, die te voet moest worden afgelegd, werd als te groot ervaren.
Vandaar dat enkele mannen met een gedurfd plan voor de dag kwamen: een eigen kerkgebouw in Grolloo. Hun namen staan in de voorgevel van de kerk: Roelof Hagting, Remmelt Haange en Lens Beijering. Zij stuurden een verzoekschrift naar koning Willem III om hem toestemming te vragen voor de bouw. De koning weigerde en de reden van zijn weigering was zeer aannemelijk: de kleine gemeenschap van deze streek zou zo'n kerk niet kunnen bouwen en onderhouden. Maar de aanhouder wint. Twee keer werd het verzoek herhaald. En op het derde verzoek kwam de koninklijke goedkeuring.
Intussen hadden de inwoners van Grolloo en Schoonloo voor die tijd fantastische bedragen toegezegd. 47 gezinnen tekenden in voor f 5.409,50. De totale begroting voor de bouw van kerk en pastorie bedroeg f 9.612,00. De grond werd afgestaan door de familie Hoben. En zo werd in 1853 met de bouw begonnen. Op 8 januari 1854 kon de eerste kerkdienst worden gehouden. Wat waren de mensen blij met hun eigen kerk.

Het gebouw

Het hoofdaccent in de kerk valt op het centrum voor in de kerk. We treffen hier de kansel, de liturgische tafel, het kruis en de paaskaars aan. Dit centrum maakt het gebouw tot een kerk. Hier viert de geloofsgemeenschap haar geloof rond het woord en de symbolen van kruis, kaarslicht, avondmaalsstel en doopvont.
Opzij hangen de lange stokken met de collectezakken. Onderaan elk zakje hangt een belletje, dat tijdens de inzameling van de gaven vrolijk klingelt. Naar de bedoeling hiervan kunnen we slechts gissen.
Voor de preekstoel hangt een kleine elektrische kroon. Dit is een geschenk uit 1953 van de Fam. Huizing te Grolloo.
Aan de zijkanten van het centrum, voorin, staan 2 x 2 banken voor de ouderlingen, de diakenen, de notabelen en de kerkvoogden. De enkele bank, links was bestemd voor het domineesgezin. Helemaal achterin de kerk staan ook andere banken. Deze waren bestemd voor de arbeiders, terwijl de banken met de deurtjes bestemd waren voor de boerenfamilies en de elite van het dorp.
Boven het gangpad hangt een kaarsenkroon. Deze is bij de restauratie van 1976 geschonken door de Provinciale Staten van Drenthe. Tijdens de kerstvieringen branden hierin de kaarsen.

Kerk, pastorie en klok

Buiten valt op, dat kerk en pastorie een mooie eenheid vormen, passend bij de stijlvolle boerderijbouw van het dorp.
Het eenvoudige kerkgebouw heeft een klein spits torentje. In de toren hangt een heel oud luidklokje uit 1422, gekocht in Heiligerlee. Elke zaterdagavond om 18.00 uur en elke zondagmorgen om 09.00 uur klinkt het klokgelui over onze dorpen. Ook als de kaars op de liturgische tafel wordt aangestoken na het welkom door de kerkenraad als aanvang van de kerkdienst wordt de klok geluid. Wanneer er iemand is overleden wordt de volgende morgen om acht uur de klok geluid. Dit gebeurt ook op de dag van de begrafenis. Hoewel niet overal te horen, luidt de kerkklok ook voor Schoonloo, Papenvoort en Vredenheim, aangezien deze plaatsen ook horen bij de kerkelijke gemeente van Grolloo/Schoonloo.
De klok op de voorkant van de toren is een geschenk van de dorpen bij het 150 jarig bestaan van de kerk in 2004.

Verwarming, orgel, vergaderlokaal

Tijdens die eerste kerkdiensten waren de harten wel warm, maar de voeten koud. In november 1905 kwam er een kachel in de kerk. In de zestiger jaren werd de kachel vervangen door heteluchtverwarming, eerst gestookt op olie en nu gestookt met gas. In het begin ontbrak ook het orgel. Maar geen nood: in die dagen was er een voorzanger. In 1919 werd de gemeentezang voor het eerst begeleid door een harmonium. Sinds 1983 bezit de kerk een pijporgel. Dit orgel is overgenomen van een kerk uit Assen.
Wat ook als een gemis werd gevoeld was het bezit van een vergaderlokaal. In 1937 werd daarom het voorste gedeelte van de kerk afgescheiden en tot voorlokaal omgebouwd.
Zodoende komt men via de kerkdeur eerst in het vergaderlokaal en daarna pas in het kerkgebouw. Deze ruimte wordt gebruikt als consistorie, als ontmoetingsruimte om koffie te drinken na een kerkdienst en als ruimte om te vergaderen. Voor de jeugd, met name voor de kindernevendienst, is er in 1996 een aparte ruimte naast de kerk gekomen.

Restauratie

Drie keer heeft er een grote restauratie plaatsgehad, n.l. in 1937, in 1976 en in 2003. Ook tijdens de laatste restauratie is volop gebleken dat de kerk nog steeds als een belangrijk gebouw in de dorpen wordt beschouwd. De hele gemeenschap droeg een steentje bij om het kerkgebouw te behouden.

Functie

De kerk is een centraal punt in het dorpsleven. Haar functie is vooral dat zij de ontmoetingsplaats is voor iedereen, die zich op de een of andere manier geraakt weet door het geloof of zoekend is naar dat geloof. In volle vrijheid voor de eigen geloofskeuzes en in een diepe verbondenheid met elkaar wordt er hier gezongen, gebeden en gezocht naar woorden om het geloof met elkaar te delen en te vieren. Er wordt gedoopt, getrouwd en begraven. Er is ruimte voor de kinderen en brood en wijn worden gelovig met elkaar gedeeld.
Het verenigingsleven krijgt vorm in een vrouwenvereniging, een jeugdgroep, een gespreksgroep en de kindernevendienst.
Sinds 1 mei 2004 is de Hervormde Kerk een Protestantse Kerk. Ook uit de naam blijkt nu meer dat gelovigen van alle kerken welkom zijn.
Naast de kerkdiensten vormen de palmpasenoptocht, de rommelmarkt en het kinderkerstfeest belangrijke punten in de open relatie tussen de kerk en de dorpen. Daarnaast vinden er regelmatig concerten in de kerk plaats, waarbij de goede akoestiek en de knusse sfeer belangrijke positieve elementen zijn.