logo pkn

PROTESTANTSE GEMEENTE GROLLOO/SCHOONLOO


Zondag Anders Grolloo

Preek van de leek.

Michiel Gerding 2016 NH Kerk Grolloo

Bron http://www.nieuwegeschiedenisvandrenthe.nl/

Michiel GerdingHistorisch Advies Bureau DrentheMichiel Gerding is sinds 1983 provinciaal historicus, momenteel onder de noemer van Historisch Adviesbureau Drenthe. In 1995 promoveerde hij op 'Vier eeuwen turfwinning. De verveningen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel tussen 1550 en 1950'.

Hij werkte mee aan talloze boeken, tijdschriften en projecten, van populaire publicatiereeksen als 'Drenthe Toen & Nu' tot de driedelige 'Encyclopedie van Drenthe' en gemeentelijke geschiedschrijvingen zoals 'Geschiedenis van Emmen en Zuidoost-Drenthe'. Van recente datum is het boek 'Drenthe 40-45', waarin voor het eerst de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog van onze provincie wordt beschreven.


De lezing van Michiel Gerding

Een Zondagmorgen Anders Grolloo is steeds anders. Wat dat betreft doet de titel van deze activiteit van de Protestantse Gemeente Grolloo-Schoonloo zijn naam eer aan. Kwam tijdens de vorige sessies het thema ‘Geloof’ aan de orde, bij Michiel Gerding is dit geenszins het geval. Meer heeft hij met geschiedenis en dan met name met de geschiedenis van Drenthe. En dat komt goed uit, want Gerding is Provinciaal Historicus.

GerdingVanmorgen stelt hij drie zaken aan de orde, tenminste dat was het plan. Gedurende het uur werd al duidelijk dat hij dat niet helemaal zou gaan halen. Sterker nog, hij had de hele middag nog kunnen vullen. Na zijn levensverhaal belicht hij enkele van de onderwerpen die hem hebben gegrepen.

Het eerste deel ging over ‘Fout in de oorlog’. Zijn stelling dat heel Drenthe fout was in de oorlog, doet menigeen de wenkbrauwen fronsen. Gedurende het verhaal zal hij deze stelling dan ook nuanceren. Wanneer is iemand fout en hoe fout ben je dan? Durven we daar nu over te praten of houden we ons liever stil? Een uitvoerige uiteenzetting volgt en deze inleiding is de aanleiding voor de collecte. In deze voordracht gaat Gerding niet in op het verhaal van de joden, maar hij vraagt wel bij te dragen aan het project ‘Struikelstenen’.

En dan is er niet veel tijd meer over voor de twee andere onderwerpen. Toch weet hij de luisteraars aan zich te binden met de mythes van de veenarbeider. Over de kennelijke armoe en drankgebruik. Hij laat ook zien dat de veenarbeider meer kon verdienen dan de landarbeider in Holland. En dat het geen weelde was, maar toch ook niet allemaal ellende.

Het Drentse volkskarakter kan alleen nog even kort worden aangestipt. Wel mooi, deze uitsmijter, want omschrijf maar eens de ware Drent. Zijn we het dan allemaal eens? Is de Veendrent echt anders dan de Zanddrent? Een dia zal iedere aanwezige bijblijven. De tekst willen we u niet onthouden:

Michiel Gerding in kerk GrollooHet Drentse Volkskarakter
De Drent:
• Klein, verschrompeld, breedgeschouderd
• Angst voor het vreemde
• Wantrouwig
• Voor niets zo bang als voor het lenen van geld
• Aarzelend, naar de grond gebogen
• Werkt op zijn gemak, altijd tijd voor een praatje
• Geheimzinnige trekt hem aan
• Minderwaardigheidsgevoel
• Verbergt gevoelens
• Reageert secundair, vergeet niet
• Dorpsmening is bepalend
• Inteelt

Bent u een echte Drent? Het is maar even dat u het weet!

Foto's van deze zondagmorgen zijn te vinden in het fotoalbum.