Schriefwark oet, veur of over Grol

 

Hebt u ook een bijdrage, van u zelf of iemand anders? Stuur dan even een mailtje naar de webmaster van www.grolloo.com.


Bas Luinge

Met 'n korreltie zolt

Verhalenbundel voor Dorpsbelangen Grolloo

Een persbericht

basluingeGROLLOO
Bas Luinge uit Grolloo heeft onlangs de tweede druk van zijn tweede verhalenbundel "Met 'n korreltie zolt" gepresenteerd.
Het jaar Grolloo is Zo 2005 loopt langzaam ten einde. Alle grote activiteiten, zoals daar waren Open Deuren in mei bij bedrijven, Het Grote Dorpsfeest in juli, Goud voor Oud ten behoeve de senioren en zeker ook de Kunstroute 2005 waren een groot succes.
Met name bij de Kunstroute 2005 waren veel (amateur) kunstenaars uit het dorp betrokken. De creativiteit in Grolloo beperkt zich echter niet tot de beeldende kunst. Dit werd werd maandag 7 november duidelijk toen Bas Luinge ter gelegenheid van de tweede druk van zijn verhalenbundel "Met 'n korrelie zolt", een exemplaar aanbood aan het bestuur van Dorpsbelangen Grolloo. De bundel bevat beschrijvingen van historische gebeurtenissen uit het dorpsleven van Grolloo en omstreken.
De verhalen hebben een anekdotisch karakter en sommige van deze verhalen werden eerder gepubliceerd in Oeze Volk. Gezien het feit dat er in Grolloo een relatief groot aantal gedreven schrijverstalenten aanwezig is acht het bestuur van Dorpsbelangen Grolloo het niet uitgesloten dat hier in de nabije toekomst een bijzondere activiteit uit voortkomt. De bundel van Bas Luinge is in de verkoop bij Supermarkt Grolloo, C1000 Rolde, bij boekhandel Hummelen in Assen en bij Bas Luinge zelf.
U kunt ook een exemplaar bestellen via de Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken (VDGO). Stuur dan een e-mailtje naar vdgo(@)grolloo.org. De haakjes om @ weghalen! Bij verzending komen de kosten op € 10,00 per boekje.


 

Egbert Meijers, Grolloo in de sixtees

Köt leden kreeg ik 't volgende bericht:meijers


Beste webmaster,
 
hierbij stuur ik je een aordigheidtie.
Een tekst die ik jaorenleden schreef as 'n herinnering an mien geboortedorp Grol.
Je mag 'm op je website plaotsen.
Meld je mij even aj dat doet?
 
Groet,
Egbert Meijers

 

Grolloo in de sixtees

ik kwam oet Grol en was zo bleu as wat
zat op schoel in de stad
wichter reupen hee boerenlul
man dat Grol is jao een gat
ik kun dat niet zo velen
en zun op wraok op die kakmadam
en ik kreeg onverwachtse hulp
toen Muskee naor Grol toekwam

Cafe Hofstee was 't magies centrum
waor het allemaol begun
in de jukebox zaten Freddy en Gert Timmerman
en Cuby's Just for fun
mien wereld was een mengeling
van Heimweh, blues en beat
en Assen kreeg de Groeten oet Grolloo
mooiere wraok bestun der niet

Ooh Grolloo in the sixtees
man oh man dat was mij wat
de hiele wereld kwam der op bezuuk
vrumde types oet de stad
Grol telde iniens met
ik wus niet wat oes overkwam
maor de wereld kwam pas goed op gang
toen Muskee naor Grol toekwam

't is nou al jaoren leden
een nei geluud klinkt oet de radio
't is jao maor even op fietse
van Grol naor Ericao
van Cuby tot an Skik
daor leg een lange lange tied
maor al hef 't ok even duurd jongs
die stadse fratsen bin we kwiet

  
Egbert Meyers© Promuze 1997
Meer over Egbert Meijers


 

Lens Beijering, Ontstaan ijsvereniging Het Evenveen

 

voorwoordOp verzoek van de ijsvereniging heeft de heer Lens Beijering Azn. het ontstaan van de ijsvereniging in 2004 aan het papier toevertrouwd. De familie Beijering heeft heel veel jaren in de boerderij naast de huidige ijsbaan gewoond. Het geschreven verhaal bevindt zich in het archief van de ijsvereniging.

IJsvereniging Het Evenveen

De ijsvereniging Evenveen is opgericht in 1928. Oprichters waren de heren R. Oeben, B. Zeeuwuster en A.J. Hadders. Om te kunnen schaatsen werd er gebruik gemaakt van de veenplassen Hoogeveld, Kronenkamp, Gommersveen en op de Drift (poort Berenkuil) en achter op de diek naar de Moere. De laatste twee plekken waren niet zo groot en de veenplassen hadden als nadeel dat het eerst flink moest vriezen voordat het ijs betrouwbaar was.

Men had wel de behoefte aan een ruime baan, waar niet meer dan 30 - 50 cm water op stond. Men heeft in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog een baan proberen aan te leggen op het perceel van de Boermarke in het Oostereind tussen de straatweg naar Papenvoort en het recreatiecentrum Kleine Moere. Genoemd perceel, waar nu bos op staat, was toen heideveld. Men heeft er toen dijkjes aangelegd en een nortonput geslagen met een pompinstallatie er op, aangedreven door een electromotor. De elektrische leiding naar de Moere liep vlak voor genoemd perceel langs. Men financierde dat door aandelen uit te geven van de ijsvereniging die later allemaal zijn terugbetaald. Dit werd een groot fiasco, doordat het water net zo snel weg liep, als dat het er opgepompt werd.
Op het ogenblik had men waarschijnlijk een grondonderzoek laten plaatsvinden, maar aan die mogelijkheid had men toen nog niet gedacht.

In en vlak na de Tweede Wereldoorlog bleef de situatie zoals hij was. Men schaatste op de veenplassen.

Dat werd in 1951 anders. Mijn vader, Albert Beijering was toen voorzitter van de ijsvereniging en waarschijnlijk ook volmacht van de Boermarke. Daar hij van ieder stuk land de gebruiker wist rondom Grolloo werd hij door de heer Th. van Wijk uit Vries gevraagd om in de omgeving van Grolloo de stukken land aan te wijzen waarvan hij de eigenaar was. Genoemde Van Wijk verpachtte nogal veel land aan verschillende boeren in Grolloo, maar wist niet waar die percelen lagen. Ter gelegenheid van die ontmoeting heeft mijn vader hem toen gepolst of er niet de mogelijkheid was om een ijsbaan aan te leggen op het stuk land naast onze boerderij. De heer Van Wijk gaf toen de hint om eens te komen praten met een afvaardiging van het bestuur. Dat is toen gebeurd, men werd het erover eens om de baan daar aan te leggen en over een huurprijs van naar ik meen van f 100,- per seizoen van 1 December tot 1 Maart.

Toen konden de werkzaamheden beginnen. Er werden dijkjes rond het perceel aangelegd en de watervoorziening moest in orde komen.
Daar er in de buurt geen put was voor de watervoorziening en de gemeente er belang bij had dat dat in orde kwam werd overeengekomen dat voor de ijsbaan een put geplaatst werd, zodat bij brand water voorhanden was. Vanaf het centrale punt aan de Voorstreek is toen een leiding aangelegd door de voormalige trambaan naar de put van de ijsbaan. Dit werd door de inwoners van Grolloo in zelfwerkzaamheid gedaan. De buizen (van beton) werden eerst door de ijsvereniging betaald en later door de gemeente keurig terugbetaald. Dit werd allemaal mogelijk gemaakt doordat men een actie hield in het dorp, waarbij men rogge, haver of geld gaf.
Vanuit de put voor de ijsbaan was een voorziening gemaakt, zodat men het water op de ijsbaan kon pompen. Het eerste jaar kon men zien dat het perceel niet waterpas was, zodat op een gedeelte veel meer water stond dan het andere. Er is toen met de eigenaar overlegd het perceel te egaliseren.
In de herfst van 1952 is het werk verricht door de Nederlandsche Heidemaatschappij. Een deel van de kosten werd gesubsidieerd door de D.U.W. (Dienst Uitvoering Werken).

In 1955 werd er electrisch licht aangelegd op de ijsbaan. Dit met het oog op diegenen die overdag niet konden schaatsen wegen het werk en het naar school moeten. Het licht werd aangesloten in de woning van de familie Js. Kuipers. Dit alleen gedurende de tijd dat er geschaatst kon worden.

In het najaar van 1965 kwam er een vast aansluiting op het electra.
Doordat de dijk aan de kant van het land van de familie L. Beijering Hzn. nogal water doorliet, werd de sloot aan het eind van het perceel 's winters afgesloten.

In het kader van de ruilverkaveling Rolde is de ijsbaan in 1982 nog weer verbeterd. De dijk aan de kant van het land van de familie L. Beijering Hzn. is opnieuw aangelegd. Het veen wat nog onder de dijk zat werd weggegraven en de sleuf opgevild met leem. Nadat de dijk weer was aangelegd (ook met leem) was er van lekkage geen sprake meer. Ook werd het gehele perceel gedraineerd, met de afloop nar de sloot die bij winterdag door een kraan in de wal kon worden afgesloten.

In het begin van mijn verhaal heb ik vermeld dat de ijsvereniging Het Evenveen is opgericht in 1952. Dat was toen niet de juiste naam. De juiste naam was toen ijsvereniging Grolloo en omstreken. De naam Evenveen is aangenomen toen de nieuwe baan is aangelegd. Omstreeks 1900 was alles wat rechts van de Amerweg lag heideveld. Waar nu de baan ligt was toen een veenplas genaamd Het Evenveen. Daar werd toen ook geschaatst door de Grolloër. Die wetenschap heb ik van mijn ouders, die daar wel over vertelden.

Ik hoop dat de vereniging wat heeft aan dit verhaal.


Was getekend,

L. Beijering Azn.

In ontvangst genomen op 10 maart 2004 door voorzitter H. Zeelenberg.  


Bertus Reinders

  • Gedicht over Grolloo n.a.v. Hemmeltied RTVDrenthe,
  • Gedicht over de oude drempel van de OLS,
  • Proclamatie Vrijstaat Grolloo 2 juli 1605 n.a.v. Grolloo is Zo! editie 2005

 

Voor diverse gebeurtenissen neem ik wel eens de pen ter hand. Het resultaat van dit schrijfwerk kun je hier zien.

't Gedicht Hemmeltied, 23 december 2006, in Grol.

Hemmeltied is een radioprogramma van RTV Drenthe, uitgezonden op de zaterdagmorgen van 11:00 tot 12:00 uur. Naast diverse interviews met bekende mensen uit het dorp, kent het programma enkele spelonderdelen. Een opdracht is het schrijven van een gedicht of lied. Hierbij zijn de eerste en de laatste zin een gegeven.


Grol, de bakermat van de Drèntse blues en Rock & Roll
Hoe is 'n rustig esdörp, midden in't Drèntse laand
In de wereld van de meziek - in dizze vörm - belaand
Een dörp waor aait zoveul te doen is, as ik deur de agenda dool

Een Boermarke is er al hiel lang
Al is de functie behoorlijk veraanderd de lèste tied
Wij bint hiel bliede dat dizze organisaotie nog bestiet
En graog herinner ik je an't wezenlijk belang

Teneelspeulen hebt ze hier ok aait veul daon
De Plattelandsvrouwen, de meziek- en zangverening, elk har zien teneelgroep
Daornaost ha'j de beide teneelverenings; die doet ok op 't publiek een beroep
Jao, in de wintermaonden ku`j elke aovend wel argens hen gaon

De Plattelandsvrouwen bint net ophollen te bestaon
De meziek en zang doet op heur opvoerings now meziek en zang
De teneelverenings speult gewoon teneel en hopelijk nog hiel lang
Grol is met dizze verenings hiel arg begaon

De sport mug wij vanzölfs niet vergeten
Voetbal, volleybal, hardlopen of gymnastiek
SGO dient mienigien van repliek
Bestuurlijk gelukkig oet 't zwaore weer, laot ze elk lid goed zweten

Een moterclub is hier ok te vinden
Met "Home Base Grolloo" as naom
Komt hiel wat moterliefhebbers tesaom
As club misschien nog wel 't miest met Blues en Rock & Roll te binden
De Verening veur Volksvermaoken telt ok beslist met
't Neutieschieten met Paosen, een fietstocht of 't summerfeest
't Volk vermaoken is aait de bedoeling weest
Veur elke activiteit wordt hiel wat wark oet `t stro zet
De klimaotveraandering gef ok in Grol problemen de lèste tied
Het Evenveen, oeze iesverening, mist de lèste jaoren 't ies
Deur `n bijdrage veur 't schoelscheuveln steunt ze now 't scheuvelunderwies
Maor hopen doet ze nog aait dat ze met de scheuvels over 't eigen natuuries glied

Je hiele leven bi'j in Grol under de pannen
Van Peuterspeulzaol tot jeugdsoos, van 55-plussers tot begrafenisverening
Met elkaor hol wij 't veurmekaor en dat met overtuging
Een tomeloze inzet deur veule vrouwen en mannen

Zunder vrijwilligers stiet alles stil
Ok in Grol en umstreken kom ie vaok de zelfde mènsen tegen
En dizze mènsen bint veur 't vereningsleven een zegen
Waordering veur dizze belangeloze inzet, is waor ik zwaor an til

Naotuurlijk moet wij de donateurs en leden niet vergeten
Bijna iedere inwoner steunt de verenings allemaol
De betrökkenheid bij aal dit moois is bijnao totaol
Zunder dizze gemienschapszin hadden wij hier niet zeten

Elk en ien kan hier in Grol terecht
Van vliegenier tot coureur, van scheuvelloper tot fluitenbouwer
Maor ok de alternatieve genezer of de beeldhouwer
Acceptaotie veur mienigien, dat is waor wij veur vecht

Artiesten van boeten of oet eigen kweek
As old buren van de gebroeders Harteveld
Herinner ik mij 't muzikaole geweld
Erik dicht now in Assen bijna elke week

Met "Child of Nature" gung Henk Lanting veur de top
Now heur wij bij Radio Drenthe Henk in 't Drènts zingen
Over gevulige, maor ok over de gewone dingen
Zien "Wat is't weer drok in Grol", waorvan 't underwarp reacties oprop

Harry Muskee ku'w nog daogelijks zien
Met "The window of my eyes" en Groeten uit Grollo" as golden oldies
Bin wij met zien börstbeeld best wel wies
In Grol zeg wij: "Kiek, daor stiet Harry op ien bien"

Wij moet vanzölf ok Egbert Meijers numen
Veul van zien liedties zie wij zo veur oeze ogen
De iene giet je an 't hart, van de aander wo`j opgetogen
Da'w bliede bint da'j hier optreden wult, wul wij zeker niet verzumen

Met liedties over 't Aomerdiepie en de es
Zingt de zangers van tieden, waor de boeren zich now drok um maokt
Ontgunnen en verkaoveld, terug naor 't olle, waor heb wij verzaokt
De economische hang naor vrogger, naor hei en jeneverbes

Met alles wat wij hier zegt hebt, bin wij der nog niet
Want met een kerk, een schoel, een dörpshoes en een rume middenstand
En a'j lekker eten wult, de keuze oet de iene of 't aandere restaurant
Döt 't gebrek aan meuglijkheden veur sociale woningbouw oes veul verdriet

Ien verening is nog niet nuumd; Dörpsbelangen komp op veur Grol
De gemiente laot oes, wat dat betreft in de steek
Wij kunt roepen wa 'w wult, der wordt gewoon niet luustert naor oeze preek
Maor dan is zölfs bij oes in Grol de maot behoorlijk vol!


Het gedicht op de plaquette bij de oude drempel van de Openbare Lagere School

De Openbare Lagere School stond vroeger aan de Hoofdstraat in Grolloo. De drempel van deze oude school is nu ingegraven bij de ingang van het schoolplein van OBS De Drift. Deze plaquette is aangeboden door Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken


Hiel veul kindervoeties hebt mij met voeten treden
Naor binnen um te leren van Aap, Noot, Mies
Armpies over mekaor en stille weden
Veule jaoren getuge van 't openbaor leger underwies

Hèn boeten under schelle vreugdekreten
De wiede wereld in met al wat o'j hebt leerd
Zo bin ik tot op 't staol oetsleten
Mien tied zit er op, maor 't was 't mij weerd

Hier lig ik, verplaatst in een nieuwe tijd
Geen klomp die mij nu nog beroert
Symbool van oude geborgenheid
Over mij gaat de toekomst, hetgeen mij ontroertProclamatie Vrijstaat Grolloo 2 juli 1605.

Uit Grolloo is Zo!:

Om 19.30 uur brak een belangrijk moment aan: vanaf een kar schreeuwde een rebelse inwoner dat van nu tot middernacht de macht aan het dorp was. De vrijstaat van Grolloo was voor even een feit. Met passende muziek kon het feest doorgaan tot middernacht.
Toen werd het tijd om de tijd weer vooruit te zetten. . . .


Goeienaovend volk van Grol en umstreken.
Op de tweede juli 1605.
't Zit wat krap, maor ok lekker stief

Now bin wij hier verzaomeld umdat wie Grol zo vindt.
En moe'j is kieken wat naoberhulp oes bringen kan.
Zo kom ie hier van overal op an.
Um diel te nimmen an dit dörps gebeuren.
Daor laot ie aander vertier veur schieten.
Zo is Grol. 't Is gien Rol of Gieten.

Gemienschapszin of gemientehoes.
Bij 't eerste vuul wij oes thoes.

Volk, wij hebt in de toekomst keken.
En de situaotie is met now vergleken.
Gien Boermarke of 't Grollerholt.
Wij mugt bliede wezen as we nog een paosvuur overhaold.

Leef wij now in de vrijheid van de armoe.
Daomiet leef wij met de riekdom van de riegels.
Deurum komt oes de zölfbeschikking wel toe.
Umdat wij 't over 400 jaor,
Ok wel regelen kunt met mekaor.

Want kiek maor ies naor 't oosten.
Waor wij now spreekt van wildernisse en heyden.
Laot ze laoter de wind langs heur blooie kont weien.
Te veul drokte en gien ruumte in de barm.
"Je maintiendrai", veurspelt de starke arm.
Maor de baos van de burger, hij hef gien lef.
Ie zee: "Ik wul dat alles maor zo blef."

As alles is bleef, zoas 't now is.
Dan scheelde 't een bult argernis.
Dizze baos hef een veuls te grote boksem an.
Hij mag wel oetkieken, umdat e hum zo van 't gat zakken kan.

Hier in Grol, met zien umstreken.
Hier weet wij wel hoe we 't hebben wult.
Die luu van boetenof, dat heb wij wel bekeken.
Aait hebt ze wat op te marken.
Der komp een eind an oes geduld.

Een zwien an't spit, hier midden op de straot.
Dat is wat, wat as niet meer gaot.
Hier zomaor een kniepertie bakken?
Daorveur is't ok al te laot.
Wij moet de zaok maor ies anpakken.

Wij bint hier volk, now met mekaor.
En as ik zo iens in 't ronde tuur.
Denk ik, dat krieg wij vanaovend wel klaor.
Veur Grol en umstreken - 't zölfbestuur.

Met dizze kern of dizze buurt gao wij gericht an't wark.
Niet linksum, niet rechtsum en niet Wiersum.
't Zölf doen, daorin vuul wij oes stark.
Muziek of zang, oes schoel, oes kerk, daor denk wij an.
Oes stukkie Drenthe komp aait weerum.
Van de Moere tot of met de Pol man.

Laot wij de hoge heren now iens verrassen.
Smangs an daacht en 't is now da'w t' doet.
Daor is gien Bert Kruut tegen gewassen.
Wij roept de Groller Vrijstaot oet.

Dizze proclamaotie geldt veur vanaovend allenig.
Maor much 't over 400 jaor neudig wezen.
Dan is 't in elk geval niet meer zo onwennig.

Spieker dizze maor an elke poort.
En ie weet 't volk, Zegt 't voort, zegt 't voort!


 

Installatie burgemeester Anno Wietze Hiemstra

Gemeente Aa en Hunze
Donderdag 12 september 2019

’t Duurt even

Ienmaol in het Drentse laand
Kuier je deur de nuvere natuur
Met de fiets an de haand
Wat bosschuppen in een karbies an het stuur
Ie komt aalgedurig mensen in de muut
Mensen die je stuk veur stuk vriendelijk groet
Ie kent ze niet maor ’t contact is legd
Een klein gebaor komp je laoter goed oet
Aj tenminste ok wat weerum zegt
Ie weet nooit wanneer ie die aander neudig bint
Begriep de Drent, zien taol en zien gebruken
Waor een half woord een hiele is
De betiekenis huuj niet te zuken
Nim de tied, ’t komt vanzölf
't Duurt even veurdaj de Drent
Van 't veen of zaand goed kent

 

Bertus Reinders, veurjaor 2017

De leste twee riegels maoken underdiel oet van de profielschets.

Over grolloo.com

Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie. Een deel van de verenigingen bezit een eigen website. De webmaster onderhoudt voor een aantal verenigingen hun webpagina.

 Grolloo, een dorp waar nog reuring is. Grolloo is rijk aan verenigingen en gelukkig ook nog vele bedrijven. Op deze site veel informatie over deze verenigingen en hun vele activiteiten. Ook vindt u hier de bedrijven, gevestigd in en om Grolloo.