logozang

 

Mededelingen "Vriendenkring"

Oorkondes

Zangvereniging 'Vriendenkring' uIt Grolloo is een verenging die in ons dorp al jaren bestaat. Heel veel bewoners van Grolloo zijn er lld van geweest of zijn dat nog steeds. Zo kregen onlangs Jantje Beljering en Lens Beljering op de afgelopen jaarvergadering een oorkonde In verband met 50 jaar lidmaatschap. Een jaar daarvoor ontving Hillie Enting deze onderscheiding. Voor alle drie was het met recht een mijlpaal.

Ledenwerving

koor-artDe leden van nu komen nu niet meer alleen uit Grolloo en Schoonloo. Ook mensen uit Rolde, Ekehaar en Assen weten de weg naar 'Het Markehuis', waar op donderdagavond gerepeteerd wordt, te vinden. De vereniging telt nu 37 leden. Men zou graag zien dat er wal 'jongere mensen' bij de vereniging komen. Lijkt het je leuk om gezamenlijk te zingen? Kom dan eens vrijblljvend kijken bijeen repetitie op donderdagavond of neem contact op met Henk Lesschen!

55 jaar

In het jaar 2013 bestond her koor 55 jaar. Het werd op 2 november door de leden van nu gevierd meteen feestelijke lunch tijdens het korenfestival In Westerbork.

Optredens

'Vriendenkring' treedt een aantal keren per jaar op, Niet alleen in Grolloo. Zo deden de zangeressen en zangers vorig jaar o.a., mee met 'Het Groot Vocaal Festival' in Annen en traden ze op tijdens 'De Culturele Uitdag' van de gemeente Aa en Hunze in Gieterveen. Ook verzorgt het koor elk jaar een optreden voor de bewoners van het verzorgingshuis Hendrik Kok In Rolde en verleent de verenging vaak haar medewerking bij de jaarlijkse kerstnachtdienst en andere activiteiten in het dorp. Het koor probeert een gevarieerd repertoire te zingen. Van klassiek tot hedendaags met alle varianten daar tussen.

Leiding en begeleiding

koor'Vriendenkring' wordt muzikaal geleld door dirigente Gerry v,d. Berg-Müller met aan de piano Margreet Puite.

WILT U MEE ZINGEN NEEM DAN KONTAKT OP!!

Secretariaat:

Zangvereniging Vriendenkring Grolloo e.o. Henk Lesschen Hoofdstraat 27 9444 PA Grolloo tel.: 0592 501229 e-mail: vriendenkring(at)grolloo.org

Klik hier om de foto's van de zangvereniging te zien!

 

Over grolloo.com

Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie. Een deel van de verenigingen bezit een eigen website. De webmaster onderhoudt voor een aantal verenigingen hun webpagina.

 Grolloo, een dorp waar nog reuring is. Grolloo is rijk aan verenigingen en gelukkig ook nog vele bedrijven. Op deze site veel informatie over deze verenigingen en hun vele activiteiten. Ook vindt u hier de bedrijven, gevestigd in en om Grolloo.