Grolloo is Zo! editie 2010

Zoals u wellicht begrepen hebt is het jaar 2010 een jaar waarin we in vele opzichten willen tonen dat Grolloo een vitaal dorp op het platteland is. Het betekent dat er een groot aantal activiteiten in de loop van dit jaar georganiseerd zullen worden. Een aantal ook voor buitenstaanders, maar een aantal juist voor onze eigen inwoners.


Expositie

Elke 5 jaar worden in Grolloo activiteiten ontplooid onder het motto “GROLLOO IS ZO “.

Een belangrijk onderdeel is de aandacht voor kunst en cultuur,dit jaar gericht op het werk van plaatselijke en regionale kunstenaars.

Het weekend van 18 en 19 september zal een expositie-weekend worden. Dorpshuis het Markehuis is dan ingericht voor het tentoonstellen van kunst en kunstnijverheid. De openingstijden zijn zaterdag van 13:30 – 21:00 uur en zondag van 13:30 tot 17:30 uur.

Op zaterdag 18 september is er speciale aandacht voor de verkoop van het geëxposeerde danwel ander werk van de kunstenaars.
Op die dag ook is er een “OPEN PODIUM” waarop acte de presens wordt gegeven door diverse artiesten. Tevens zal de website www.oldgrol.nl worden gepresenteerd. Op deze site is al veel informatie over de geschiedenis van Grolloo en omstreken te zien, maar men kan natuurlijk steeds informatie aandragen.

Op basisschool De Drift zal op vrijdagmiddag 17 september gewerkt worden met de kinderen aan diverse kunst-uitingen zoals muziek, toneel, schilderen, keramiek, fotografie, etc. Het resultaat zal ook op zaterdag 18 september in het Markehuis te zien zijn.

Wanneer u ook een relatie heeft met kunst/cultuur nodigen wij u van harte uit deel te nemen aan de (verkoop) expositie in het Markehuis op 18 en 19 september. Graag vernemen wij dan zo spoedig mogelijk van u met hoeveel werk u denkt te komen. U kunt hiervoor contact opnemen met Henk Zeelenberg.

Verslag

Expositie Art+ geslaagd

Het Grolloo is Zo!-jaar 2010 heeft al heel wat bijzondere evenementen opgeleverd. Het afgelopen weekend kan daar aan worden toegevoegd. Art+, kunst en meer. Wonderbaarlijk wat een klein dorp en omgeving te bieden heeft aan kunst. Of het nu met een grote of een kleine k is, feit is dat het getoonde werk zelfs de eigen inwoners verbaasd. Een grote schare mensen trokken zaterdag en zondag langs het tentoongestelde werk. Vele gesprekken zijn gevoerd en contacten gelegd.
Heel bijzonder was de samenwerking met basisschool De Drift. Leerlingen hebben vrijdagmiddag geschilderd, geboetseerd, speksteen bewerkt, gefotografeerd en hebben dit in het weekend geëxposeerd. Een andere groep leerlingen mocht trommelen of toneelspelen tijdens het open podium. Een zeer leuke ervaring voor leerlingen en publiek. Het spel tussen het publiek zorgde voor hilariteit en bewondering.
Tieme Reinders las werk voor van plaatselijk schrijver Bas Luinge. Deze drentstalige korte verhalen laten de alledaagse humor van het leven zien.
Het open podium was tevens de gelegenheid om de officiële start van de website oldgrol.nl te verrichten.

Oldgrol.nl officieel van start

Tijdens het expositieweekend in Grolloo is aan het slot van het open podium de website www.oldgrol.nl gepresenteerd. Deze presentatie was het officiële startsein voor een website waar veel informatie is verzameld over het verleden van het dorp Grolloo en omstreken.
Na vele uren noeste arbeid kon de trotse webmaster en samensteller aan het aanwezige publiek tonen hoe de website tot stand is gekomen en wat er allemaal is te zien. De eerder in het dorp uitgebrachte boeken zijn nagenoeg of geheel uitverkocht. In gedigitaliseerde vorm zijn ze nu na te lezen of te bekijken, want naast tekst is er veel beeldmateriaal. Ook is uit allerlei bladen en geschriften informatie gehaald indien deze informatie betrekking heeft op het dorp.
Nieuwe informatie kan eenvoudig worden toegevoegd en hiermee kan de site uitgroeien tot een openbaar archief van alles wat met de geschiedenis van het dorp en haar inwoners te maken heeft. Een gastenboek nodigt uit om een bericht achter te laten en via het contactformulier kunnen mensen eenvoudig contact opnemen.
Met deze nieuwe site heeft Grolloo naast de site van het heden een site over het verleden.
Zie voor foto's op de website www.grolloo.com via foto-album of Grolloo is Zo!