Grolloo is Zo! editie 2010

Zoals u wellicht begrepen hebt is het jaar 2010 een jaar waarin we in vele opzichten willen tonen dat Grolloo een vitaal dorp op het platteland is. Het betekent dat er een groot aantal activiteiten in de loop van dit jaar georganiseerd zullen worden. Een aantal ook voor buitenstaanders, maar een aantal juist voor onze eigen inwoners.


Denken aan vrede en vrijheid

Inhoud:

  • Denken aan vrede en vrijheid
  • Download het affiche!
  • Verslag Denken aan vrede en vrijheid
  • Foto's Denken aan vrede en vrijheid4 en 5 mei - Denken aan vrede en vrijheid

Op vele plaatsen in Nederland wordt op 4 en 5 mei stilgestaan bij het samen werken aan vrede en vrijheid op de plek waar we wonen en in de hele wereld. Tevens staat men stil bij de prijs, die mensen betalen of betaald hebben voor die vrede en voor die vrijheid.

Samen bij de Vredesboom
Sinds het jaar 2000 staan we in Grolloo stil bij vrijheid en vrede. Eens in de vijf jaar organiseert Grolloo is Zo! een samenzijn, een ingetogen bijeenkomst voor - met name - de inwoners van Papenvoort, Vredenheim, Schoonloo en Grolloo. Samen bij de Vrijheids- of vredesboom. Samen spreken en samen zwijgen.

Het programma voor 4 mei                        
Het programma begint om 19:30 uur. De zangvereniging 'Vriendenkring' en de muziekvereniging 'Crescendo' stellen zich, voor half acht, op bij de Vredesboom. De schoolkinderen verzamelen zich om 19:15 uur op de Meerkampsweg. De overige belangstellenden mogen zelf weten of zij bij de Vredesboom komen of dat zij zich willen aansluiten bij de stille stoet aan de Meerkampsweg.
De kinderen krijgen een roos. Iets na half acht begint de trommelslager te spelen en vertrekt de stille stoet van de Meerkampsweg naar de Vredesboom.
Als iedereen bij de Vredesboom aanwezig is stopt de trommelslager met trommelen. Dan zingt Vriendenkring een lied. Vervolgens lezen de schoolkinderen een aantal, speciaal voor dit moment, zelfgemaakte teksten voor. Daarna zingt Vriendenkring nog een lied. Een trommelslager kondigt de twee minuten stilte aan. 'The last post' wordt na deze twee minuten gespeeld.

Terwijl Crescendo speelt worden bij de steen bij de Vredesboom de rozen en meegebrachte bloemen gelegd. Als alle bloemen gelegd zijn, zet Crescendo het 'Wilhelmus' in. Wij sluiten het programma af door samen het 'Wilhelmus' te zingen.

Het programma voor 5 mei
Voor 13.30 uur verzamelen wij bij de Vredesboom. Onder de boom zal een verhaal worden verteld, waarna twee witte duiven worden vrijgelaten. De kinderen hebben op school een witte duif van papier gevouwen. Op deze witte duif hebben ze een vredesboodschap geschreven. Deze duiven kunnen ze ophangen aan of bij de Vredesboom.

Vervolgens is er een playbackshow bij Hofsteenge. Deze wordt georganiseerd door de VvV. Kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar kunnen hieraan meedoen. Een deskundige jury zal per leeftijdscategorie een winnaar bekend maken.
Voor opgave aan deze playbackshow worden op de basisschool deelname formulieren uitgereikt. Dit formulier kan ook gedownload worden vanaf de website. Tevens zal via het sportblad en de Boerhoorn informatie worden verstrekt.Verslag Denken aan vrede en vrijheid

Grolloo, 4 mei 2010

Het was koud, dinsdagavond de vierde mei. 65 Jaar na de Tweede Wereldoorlog stellen de zangvereniging Vriendenkring en muziekkorps Crescendo zich op bij de Vrijheids- of Vredesboom. Het koperen plaatje op de steen bij de boom is nog even opgepoetst. Een groot spandoek, gemaakt door kinderen van de Eleven-up club heeft een plaatsje tussen twee bomen op het brinkje gekregen. De geluidsinstallatie staat gereed, alles in afwachting van de stoet.

Op de Meerkampsweg stellen de kinderen en toch ook veel volwassenen zich op. Voor alle kinderen is er een witte roos. Even na half acht begint de stoet zich in beweging te zetten. De trommelslager voorop met zijn zwart omfloerste trom. Dan weer een roffel, dan weer stilte.

Bij de boom hoort men de trommel en het wordt stil op straat. Kalm komt de stoet dichterbij en eenmaal gearriveerd begeven de kinderen zich binnen het hekwerk en voegt de trommelaar zich bij het orkest.

Crescendo begint te spelen. Vriendenkring zingt "I have a dream".

Enkele kinderen dragen een door hen zelf of een klasgenoot geschreven gedicht of gedachten over oorlog en vrede voor.

Vriendenkring zingt het toepasselijke "Song of peace". Het is nog geen acht uur en dus wordt de resterende tijd gevuld met een nummer van de muziekvereniging en nog een van de zangvereniging.

Tromgeroffel - het teken voor de twee minuten stilte - stilte....

De trompettist blaast "The last post"

Kinderen mogen als eerste een bloem leggen bij de steen. Het bestuur van Grolloo is Zo! legt een wit bloemstuk, waarna de gelegenheid wordt geboden aan een ieder om langs de steen te lopen. Crescendo speelt ondertussen "Golden river".

Als afsluiting wordt onder begeleiding van beide verenigingen het Wilhelmus gezongen.

Einde van een zeer ingetogen en goed verlopen bijeenkomst. De bijna tweehonderd aanwezigen waren allen onder de indruk. Goed dat we hier geweest zijn. Goed dat we hebben stilgestaan bij datgene wat er nodig is om in vrijheid te kunnen leven.

Grolloo, 5 mei 2010

Bevrijdingsdag. Een bijeenkomst bij de Vredesboom, allereerst voor alle schoolkinderen, waarvan er velen op vakantie waren, maar toch ook voor vele volwassenen. Dominee Gerhard ter Beek las een verhaal voor, welke door de aanwezigen met aandacht is gevolgd.

Voor dat de levende duiven werden vrijgelaten mochten de kinderen hun gevouwen witte duiven aan de boom hangen. Op deze papieren duiven hadden zij allemaal een wens of gedachte geschreven. Niet alleen de aanwezige kinderen, maar ook de vakantie vierende kinderen hadden hun duif ingeleverd. De aanwezige kidneren mochten zelf hun duif aan de daarvoor speciaal aangebrachte ringen bevestigen. De resterende duiven werden door de organisatie opgehangen. een uniek gezicht. De aanwezigen werden uitgenodigd op een later tijdstip de teksten te gaan lezen.

En dan de levende duiven. Twee witte duiven zouden worden opgelaten, maar de duivenhoudster had maar liefst tien meegebracht. Een leuk aanbod van dit bedrijf, waar de kinderen heel blij mee waren. De duiven mocht geaaid worden en daarna mochten tien kinderen een duif vast houden om deze later gelijktijdig de vrijheid te geven. Helemaal lukt dit niet, een enkele duif wist zich te bevrijden. Toch was het een heel leuk gezicht toen de witte duiven hun vrijheid kregen.

Hiermee was ook dit deel van de activiteit van de commissie 4 en 5 mei beeindigd. Zij kunnen terugzien op twee geslaagde onderdelen.

De kinderne en het overige publiek werd uitgenodigd naar de grote zaal van CR Hofsteenge te gaan. Hier kon men gaan genieten van het optreden van een zevental groepen bij de Playbackshow. Een verslag van dit gebeuren vindt u onder de link op de startpagina van Grolloo is Zo!2010.