Grolloo is Zo! editie 2010

Grolloo is Zo! Het zit er op! Een verslag van een bewogen jaar.

Hier volgt het officiele eindverslag.

Download hier het eindverslag!

Grolloo is Zo!-jaar 2010 zit er op!

Met de laatste activiteit, de fotowedstrijd en tentoonstelling, is het Grolloo is Zo!-jaar afgesloten. De laatste bestuurszaken moeten nog afgehandeld worden, maar dan kan het bestuur terug zien op een heel druk en zeker ook geslaagd activiteitenjaar.

Nog even het programma op een rijtje:

 • Politiek forum (GiZ!) dinsdag 19 januari
 • Neutieschiet'n (VvV) zondag 4 april
 • Eierenzoeken (VvV) maandag 5 april
 • Paasvuur (VDGO) maandag 5 april
 • Keep them rolling (i.s.m. RHG) zaterdag 10 april
 • Dikke banden race (i.s.m. SOW) zondag 11 april
 • Denken aan Vrede (GiZ!) dinsdag 4 mei
 • Vredesboodschap (GiZ!) woensdag 5 mei
 • Playbackwedstrijd (VvV-GiZ!) woensdag 5 mei
 • Activiteit voor ouderen (GiZ!) vrijdag 11 juni
 • GiZ!-feest (GiZ!) zaterdag 3 juli
 • Zomerfeest volksspelen (VvV) zaterdag 24 juli
 • Zomerfeest braderie (VvV) zondag 25 juli
 • Groot GiZ!-zeskamp (VvV-GiZ!) zaterdag 21 augustus
 • Expositie-weekend (GiZ!) vrijdag 17 t/m zondag 19 september
 • Herfstwandeltochten (VvV) zondag 10 oktober
 • Fototentoonstelling (GiZ!) tot eind novemberHet bestuur van Grolloo is Zo! bedankt iedereen die heeft meegeholpen om de vele activiteiten tot een succes te maken. Natuurlijk, het Grolloo is Zo!-feest en de zeskamp spreken tot de verbeelding, maar wanneer u het rijtje langs gaat, ziet u meer activiteiten die u en ons veel hebben gebracht. Zo herinneren wij de kou op 4 en 5 mei, maar ook de warmte van binnen, de trommelslagen, de duiven en de playbackshow. Kortom: Het zit er op, het is mooi geweest!

Hoe nu verder?

Is er over vijf jaar opnieuw een Grolloo is Zo!-jaar? Het huidige bestuur hoopt van wel. Het bestuur is echter een gelegenheidsbestuur en over vijf jaar moeten er wel weer mensen bereid zijn om een dergelijke organisatie op zich te nemen. Daarnaast hopen we dat de organiserende verenigingen, de Vereniging voor Volksvermaken en de Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken niet alleen het initiatief weer willen nemen, maar ook de financiële middelen hebben. Vele activiteiten zijn gratis, maar het mag duidelijk zijn dat voor niets, enkel de zon opgaat.

Dank aan:

 • De vele vrijwilligers
 • De deelnemers
 • De bezoekers
 • De sponsoren
 • De mensen van RHG en SOW
 • Het bestuur van de VvV
 • Het bestuur van de VDGO


Het bestuur van Grolloo is Zo!

"We zijn blij dat het er op zit, maar hebben het met veel plezier gedaan."Grolloo is Zo! editie 2010

Het jaar 2010 is weer een jaar waarin we in vele opzichten willen tonen dat Grolloo een vitaal dorp op het platteland is. Het betekent dat er een groot aantal activiteiten in de loop van dit jaar georganiseerd zullen worden. Een aantal ook voor buitenstaanders, maar een aantal juist voor onze eigen inwoners.

De organisatie, het bestuur van Grolloo is Zo!

De organisatie is weer in handen van de Vereniging voor Volksvermaken en de Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken. Uit beide verenigingen, de ondernemers en voor de administratie is een dagelijks bestuur geformeerd. Het DB bestaat uit de volgende personen:

 • voorzitter van en woordvoerder namens de organisatie
  Bertus Reinders, (voorzitter van de VDGO)(voorzitter VvV)
 • penningmeester, algehele financiële administratie
  Tineke Naber, (secretaris Stichting Het Markehuis)
 • secretaris, centrale administratie van de organisatie
  Annelies Roosendaal, (lid oudervereniging De Drift, lid werkgroep Verkeersveiligheid De Drift)
 • vice-voorzitter van en woordvoerder namens de organisatie
  coördinator commissie Expositieweekend
  Rens van Velden, (coördinator van de werkgroep Grolloo Totaal)
 • coördinator activiteiten VvV
  Marja Tjassens, (bestuurslid VvV),
 • coördinator commissie Politiek Forum
  Eric Mulder, (secretaris VDGO)
 • coördinator commissie Denken aan Vrede
  Froukje Bleeker


U kunt bij het DB aankloppen voor vragen of opmerkingen. Correspondentie graag naar dit adres: secr.giz(at)grolloo.org.

Wij gaven eind maart een programmaboekje uit. U kunt de inhoud ook downloaden via deze link: programmaboekje 2010

Het programma ziet er als volgt uit:

GiZ! VDGO politiek forum

19 januari 2010

zie submenu

Neutieschieten VvV

4 april 2010

website VvV

Eierenzoeken VvV

5 april 2010

website VvV

Keep them rolling

10 april 2010

zie submenu

Dikke banden race

11 april 2010

zie submenu

Herdenking - Denken aan vrede
  Bevrijding

4 mei 2010
  5 mei 2010

zie submenu

GiZ! VvV Play back wedstrijd

5 mei 2010

zie submenu

Activiteit voor ouderen

vrijdag 11 juni 2010

zie submenu

Flower Power Grolloo is Zo! feest

3 juli 2010

zie submenu

GiZ! VvV Zomerfeest Volkspelen

24 juli 2010

website VvV

GiZ! VvV Zomermarkt en meer

25 juli 2010

website VvV

GiZ! Groot 6-kamp

21 augustus 2010

zie submenu

GiZ! Expositie weekend met Open Podium

18 september 2010

zie submenu

GiZ! Expositie weekend met Open Podium

19 september 2010

zie submenu

GiZ! VvV Herfstwandeltochten

10 oktober 2010

website VvV

GiZ! Fotowedstrijd en tentoonstelling   Picture it!

20 november 2010

zie submenu

GiZ! Fotowedstrijd en tentoonstelling   Picture it!

21 november 2010

zie submenu


Voor deze activiteiten zijn/worden werkgroepen samengesteld. Een deel is onderdeel van het jaarlijkse programma van de VvV.


Korte inhoud

Voor 4 en 5 mei wordt een speciaal programma samengesteld, waar u binnenkort meer van zult lezen. In elke geval is de playbackshow weer van de partij.

Bij "open deuren" moet u denken aan het bedrijfsleven, ateliers, etc.

Een bijzondere activiteit is "Grolloo is Zo! dorpsfeest". We gaan er weer een leuk feest van maken en nuttigen samen in een passend decor een stevige maaltijd. Ondertussen en nadien wordt u vermaakt door een showband.

De expositie zal plaatsvinden in het Markehuis en zo mogelijk in het dorp. Buiten de mogelijkheid voor de inwoners om hun kunnen te tonen, worden kunstenaars uit Drenthe uitgenodigd hun werk te exposeren.

"Activiteiten voor ouderen" is de werktitel van een avond voor de rijpere jeugd. We komen met een gezellige avond. Een grote visite, waarbij met kan genieten van oude dorpsfilms.

Het zomerfeest is als vanouds van opzet.

Een grote zeskamp moet de buurt actief gaan bezighouden. Beproefde onderdelen komen aan bod. Het belooft een spektakel te owrden voor deelnemers en toeschouwers.

De exposities zijn inmiddels een terugkerend onderdeel. Veel mensen uit het dorp exposeren op verschillende lokaties, aangevuld met werk van beroepsmatige kunstenaars.

De fototentoonstelling is nieuw in het programma. Het idee is om een fotowedstrijd te houden onder de leden of donateurs van de beide organiserende verenigingen. Een onderwerp staat nog niet vast, maar Grolloo is een fotogeniek dorp, dus dat moet lukken.

Tot slot

U ziet het, een ambitieus programma. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het stuk voor stuk leuke evenementen zullen worden. Hier en daar hebben wij uw hulp nodig. U zult de komende tijd dan ook veel van ons horen.