Grolloo is Zo! editie 2005

Zoals u wellicht begrepen hebt is het jaar 2005 een jaar waarin we in vele opzichten willen tonen dat Grolloo een vitaal dorp op het platteland is. Het betekent dat er een groot aantal activiteiten in de loop van dit jaar georganiseerd zullen worden. Een aantal ook voor buitenstaanders, maar een aantal juist voor onze eigen inwoners.


Politiek Forum

Ontstaan

Vanwege het feit dat het verenigingsleven, maar ook bedrijven en individuele burgers steeds meer met de gemeente te maken krijgen en daarmee ook met bestuur en beleid van de gemeente, heeft de werkgroep Grolloo is Zo! gemeend een Politiek Forum op het programma te moeten zetten. In plaats van minder regels zien we ons geconfronteerd met steeds meer regeltjes en bemoeienis van de ambtenarij met alles wat los en vast zit. Waar andere landen - waar men voorheen sprak van gebrek aan vrijheid - steeds meer vrijheden krijgen toebedeeld wordt bij ons het keurslijf steeds verder aangetrokken.

Voorzet

Om de politieke partijen enigszins voor te bereiden heeft men een aantal punten vooraf toebedeeld gekregen. Men kon zich dus wapenen en daarmee een gericht antwoord geven op de gedeponeerde stellingen. Natuurlijk werd er gesproken over de mogelijkheden van woningbouw, de voorzieningen, het paasvuur en... tja... de Moere. Maar ook de landbouw kwam goed aan bod.

Avondvullend

Gestart werd om ongeveer kwart over acht 's avonds. De avond vloog voorbij. De debatten waren dan misschien niet heftig, de onderwerpen waren voor Grolloo en omstreken van belang. Toen forumleider Lukas Koops het forum sloot, om even na tienen, was er veel gesproken, maar bleven er genoeg vragen over om de partijen te blijven volgen richting de verkiezingen.

Voldaan

Hoewel deze activiteit, zoals gezegd op het programma stond van Grolloo is Zo!, lag de organisatie bij de VDGO. Zowel Henk Zeelenberg als Bertus Reinders waren na afloop zeer tevreden. Met vijftig bezoekers, waarvan ongeveer veertig uit Grolloo en omstreken, interessante onderwerpen en enkele belangrijke uitkomsten, kunnen we terug zien op een avond die een passende afsluiting vormt van een heel jaar Grolloo is Zo!

Forumleden

Netty Weijenberg (Groenlinks); Hendrikus Schrotenboer (Combinatie Gemeente Belangen); Hans Polman (Partij van de Arbeid); Jan Arends (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie); Albert Holtjer (Christen Democraties Appel)

Forumleider

Lukas Koops

Klik hier voor de foto's