Grolloo is Zo! editie 2005

Zoals u wellicht begrepen hebt is het jaar 2005 een jaar waarin we in vele opzichten willen tonen dat Grolloo een vitaal dorp op het platteland is. Het betekent dat er een groot aantal activiteiten in de loop van dit jaar georganiseerd zullen worden. Een aantal ook voor buitenstaanders, maar een aantal juist voor onze eigen inwoners.


 

Goud voor oud

Ontstaan

Het leek ons een goed plan om een activiteit te organiseren die speciaal bedoeld is voor de inwoners van Grolloo en omstreken boven 55 jaar met hun partner of een introducé(e). Dit gezien het feit dat deze groep vaak donateur is van de verschillende verenigingen en dat we op deze manier iets terug kunnen doen voor hun jarenlange trouwe steun.

Programma

Om deze reden hebben wij contact gezocht met de heer Anne Baas met het verzoek om voor ons een avond te verzorgen. Hij zal deze avond als conferencier optreden en samen met één of twee dames en een accordeonist liedjes ten gehore brengen. Dit zal hoofdzakelijk in het Drentse dialect zijn. Hij heeft ons verzekerd dat het een leuke en afwisselende avond zal worden.

Tijdstip

Dit zal plaatsvinden op vrijdag 29 juli 2005 in Het Markehuis. De aanvang is om 20.00 uur en het zal duren tot ongeveer 22.45 uur.

Kosten

Uiteraard zijn er kosten aan de avond verbonden, maar we zullen de kosten voor de bezoekers zo laag mogelijk houden. Zo als het er nu uitziet, zal de entree € 5,- gaan bedragen, inclusief een kop koffie met koek.

Bij meer bezoekers kan de entree naar beneden worden bijgesteld, of een tweede consumptie wordt er dan bij inbegrepen. Om nu meer zicht te krijgen hoeveel belangstelling er is voor deze avond hebben wij een verzoek aan de besturen van representatieve verenigingen verzonden. Wij willen deze verzoeken om een lijst rond te laten gaan, waarop mensen kunnen aangeven of ze belangstelling hebben en of ze aanwezig zullen zijn.

Mocht het zo zijn dat er niet voldoende bezoekers uit de groep 55+ komen, dan wordt de avond opengesteld voor overige belangstellenden.

VERSLAG - Goud voor Oud!

verslag van een gezellige visite

De vrijdagavond, voorafgaand aan het zomerfeest, was een zeer warme avond. Warm voor wat betreft de temperatuur, maar ook warm waar het de sfeer in Het Markehuis aanging. Een vijftigtal bezoekers hebben genoten van Anne Baas en zijn companen. Met conferences en liedjes uit de oude doos ging deze avond te snel voorbij. Hadden we gekozen om tegen elf uur af te sluiten, van velen mocht het nog wel even doorgaan.

Een drietal panelen van het 1605-feest vormden een passend decor voor verhalen uit de oude doos. Herinneringen aan vervlogen tijden op een humoristische wijze ten tonele gebracht, afgewisseld met mooie liedjes, waarvan men met vele kon meezingen. En voorwerpen van vroeger waarvan meestal wel, maar soms toch ook niet, de juiste betekenis bekend was.

Klik hier voor de foto's