Kerstnachtdienst

24 december 2018

20181224 kerstnachtdienst

Poppentheater Peterselie

25 december 2018

20181225 poppentheater

Veiling Schoonloo

29 december 2018

20181229 flyer boeldag voor

20181229 flyer boeldag achter

Snertloop

6 januari 2019

20190106 snertloop2

20190106 snertloop

Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar

prettige kerstdagen

en een voorspoedig 2019!

Er zit muziek in ieder kind

 

20181231 erzitmuziekiniederkind

Tippedoki

 

20181231 tipedoki

Speelplaats Kruisboomlaan geopend

 

Onder de bezielende leiding van Henk Zeelenberg is aan de Kruisboomlaan een kinderspeelplaats tot stand gekomen. Op zaterdag 3 november 2018 is deze door wethouder Bas Luinge geopend.
Kinderen maak veelvuldig en dankbaar gebruik van deze mooie voorziening. Voor ouders of grootouders is het een ontmoetingsplaats. Een enorme aanwinst voor deze kinderrijke buurt. Een buurt, ontstaan als, volgens Henk, 'Rimpelbuurt' vanwege het feit inde Kruisboomlaan de oudere Grolloenaren kwamen te wonen.

Ouders, grootouders, kinderen, buurtbewoners worden welkom geheten. Speciaal welkom voor de wethouder Bas Luinge, ambtenaar kern- en buurtgericht werk Ria Rademaker en onze Groller ambtenaar bij gemeentewerken Jan Tiems. Henk legt het onstaan van de speelplaats uit. Begonnen als NL-Doet project en met ondersteuning van de gemeente en de inzet van de buurt, is een fraai stuk werk geleverd.

Ria vertelt over haar werk en de rol van de gemeente waar het gaat om ondersteuning van initiatieven als deze. De leefbaarheid in de dorpen is voor een groot deel afhankelijk van mensen die ergens de schouders onder zetten. Ria roept vooral op met initiatieven te blijven komen en hiermee de dorpen nog mooier te maken.

Bas vertelt over hoe de gemeente staat ten opzichte van ideeen uit de dorpen. Het stimuleren daarvan is een rol van de gemeente. Zodra er draagvlak onder de inwoners is, is de gemeente bereid mee te denken en mee te helpen.

Je zal als kind maar toekijken en zien dat een volwassen meneer de versiering van jouw speeltuintje stuk knipt. Met deze handeling is de speeltuin officieel geopend.

Kijk voor alle foto's in het fotoalbum van grolloo.com KLIK HIER

Foto's Herfstwandeltochten VvV

 21 oktober 2018

20181021 verslag herfstwandeltochten

Ten behoeve van het controleren van de Herfstwandeltochten en tijdens deze tocht zijn foto's gemaakt en deze zijn via onderstaande link (in klein formaat) te zien.

Kijk voor de foto's in het fotoalbum van grolloo.com KLIK HIER

Aardappelactie SGO

27 oktober 2018

20181027 SGO aardappelen

Promo Video Grolloo Flute Sessions

Van de Grolloo Flute Session editie 4 is een promotievideo gemaakt. U kunt deze video bekijken door op onderstaande link te klikken

https://youtu.be/x3TfR_UO8qM 

Glasvezel Buitenaf

20190131 glasvezelbuitenaf

De geweldige dokter Paul

 poster samenstelling

Echt een klucht in het kader van:

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd!

Vol enthousiasme begint Dokter Paul aan zijn eerste werkdag als dierenarts in zijn eigen praktijk. Hoe kwam de vorige veearts aan zijn inkomen? En wist zijn assistente daarvan? Is de ex van Dokter Paul echt wel ex?
Dokter Paul heeft geen kaas gegeten van de medische problemen die hem worden voorgeschoteld. Wat moet hij met de huwelijksproblemen van clienten. Goede raad is duur.
Wat moet Paul met de vis van Berend en de poes van Rebecca? En soms is een dier gemakkelijker dan de klant. Om je groen en zwart te ergeren.
En dan heb je nog een postbode die de post mondeling bezorgt.
Hoe moet deze chaos ooit weer tot een goed einde komen?

Zaterdagavond 9 februari 2019

Cafe-Restaurant Hofsteenge

Entreeprijs € 5,00 zaal open 19:30 uur

Welzijn Ouderen Nieuwjaarsvisite

 20190121 welzijnouderen

Gym-uitvoering

 20190302 gymuitvoering

Aovend met Andries

An de inwoners van Grol en umstreken 

 

20190315 Aovend met Andries

Violen- en textielactie

9 maart 2019

20190309 sgo violen

Over grolloo.com

Het aantal bezoekers op www.grolloo.com neemt nog steeds toe. Met bijna 42.000 bezoekers in 2016 mogen we heel tevreden zijn (een derde van dit aantal zien we in juli, de maand van het bluesfestival).

Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie. Een deel van de verenigingen bezit een eigen website. De webmaster onderhoudt voor een aantal verenigingen hun webpagina.

Grolloo, een dorp waar nog reuring is. Grolloo is rijk aan verenigingen en gelukkig ook nog vele bedrijven. Op deze site veel informatie over deze verenigingen en hun vele activiteiten. Ook vindt u hier de bedrijven, gevestigd in en om Grolloo.

Onder de link "Downloads" kunt u b.v. de jaaragenda en de lijst met secretariaten van de verenigingen vinden.

Kijk ook eens onder "Activiteiten" of "Activiteitenkalender" voor nog meer informatie.